Karty kvalifikácií

Top  Previous  Next

Táto stránka sprístupňuje funkcie na prehliadanie alebo editáciu kariet kvalifikácií (v závislosti na role prihláseného používateľa).

Zoznam kariet je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

ic_poznamka

Po otvorení stránky je zobrazený zoznam všetkých kariet, zoznam nie je nijak filtrovaný.

2_RK_Karty_kvalifikacii

obr. Karty kvalifikácií

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky je dostupná iba pre používateľa v role tajomník sektorovej rady, a to u tých kariet, ktoré sú v gescii jeho sektorovej rady.

Popis úpravy karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Sektorová rada/Karty kvalifikácií.

Výber konkrétnej karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah danej karty kvalifikácie. Meno autora funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

 

Ikona Hlasovanie sa zobrazuje len u kariet, ktoré sú v stave ukončená alebo už týmto stavom prešli, a indikuje stav hlasovanie pre schválenie karty členmi SR: šedá farba ikony ic_hlasovanie-sedy znamená, že u danej karty zatiaľ žiadne hlasovanie neprebehlo, ani neprebieha, oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie práve prebieha, modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie bolo ukončené. Pre používateľa v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér ikona umožňuje otvorenie stránky Hlasovanie s podrobnými informáciami o hlasovaní u danej karty.

Popis hlasovania je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Životný cyklus karty kvalifikácie/Schválenie karty sektorovou radou.