Hlavná ponuka - Register kvalifikácií

Top  Previous  Next

Po výbere položky Register kvalifikácií sa zobrazí stránka Karty kvalifikácií, pre používateľa v rolách ŠIOV stránka Templáty.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Register kvalifikácií s položkami:

Karty kvalifikácií
Templáty
Odborní garanti ŠIOV
Členovia PS NKR

 

ic_upozorneni

Položka Odborní garanti ŠIOV je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady a člen sektorovej rady.

Položka Členovia PS NKR je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady a člen sektorovej rady.

2_Register_kvalifikacii

obr. Hlavná ponuka - Register kvalifikácií