Výkazy práce

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Výkazy práce je dostupná iba pre užívateľov v role tajomník danej sektorovej rady a zástupca pre vykazovanie.

Na stránke sa zobrazuje zoznam výkazov práce všetkých členov danej sektorovej rady. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné ho filtrovať. Kliknutím na záhlavie stĺpca možno zoznam triediť.

ic_poznamka

Po otvorení stránky je zoznam výkazov automaticky filtrovaný na aktuálny mesiac a rok.

1_SR_Vykazy_prace

obr. Sektorová rada - Výkazy práce

 

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné využiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam výkazov práce za zvolené obdobie vyexportovať do súboru.

ic_upozorneni

Export je možné urobiť iba pre zoznam výkazov filtrovaný na konkrétny mesiac a rok.

Meno používateľa v prvom stĺpci tabuľky funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa. Názov sektorovej rady funguje ako odkaz na stránku danej sektorovej rady.

Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa otvorí vybraný výkaz práce s podrobnými informáciami.

V prípade používateľa v role zástupca pre vykazovanie sa výkaz zobrazí tak, ako sa zobrazuje jeho vlastníkovi. Je teda možné ho kontrolovať, vypĺňať či odosielať na schválenie (v závislosti na stave výkazu práce).  Popis vykazovania je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Moja zóna/Výkazy práce.

V prípade používateľa v role tajomník sektorovej rady je výkaz dostupný iba ku kontrole a následnému schváleniu či zamietnutiu (v závislosti na stave výkazu práce).

1_SR_Vykaz_prace

obr. Výkaz práce

ic_upozorneni

Tlačidlá Schváliť a Zamietnuť sú dostupné iba v prípade zobrazenia výkazu práce v stave odoslaný na schválenie.

Kliknutím na tlačidlo Schváliť prechádza výkaz do stavu uzavretý a danému používateľovi je dostupný len na prehliadanie.

ic_tip

Výkaz prejde do stavu uzavretý automaticky 2. deň nasledujúceho mesiaca o 24:00 hodine.

Kliknutím na tlačidlo Zamietnuť sa najskôr zobrazí formulár na vyjadrenie tajomníka k zamietnutiu výkazu. Po potvrdení formulára tlačidlom Uložiť sa formulár zavrie a stav výkazu sa zmení na otvorený - zamietnutý. Daný používateľ obdrží na e-mailovú adresu príslušnú správu a výkaz môže znovu editovať.

1_SR_Vykazy_Vyjadrenie_k_zamietnutiu

obr. Vyjadrenie k zamietnutiu výkazu

 

Kliknutím na ikonuic_export Exportovať do PDF súboru je možné výkaz práce vyexportovať do PDF súboru.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom výkazov práce je možné využiť odkaz Zoznam výkazov v pravom hornom rohu hlavného panelu.