Filtrovať zoznam

Top  Previous  Next

Filtrovanie zoznamu prebehne po zadaní filtrovaných podmienok, ktoré sú:

vyhľadávanie textu vo vybranom stĺpci tabuľky. Prebieha výberom stĺpca a vpísaním hľadaných znakov do časti Hľadať v. Po potvrdení vpísaných znakov tlačidlom Enter sa zoznam redukuje na záznamy, u ktorých sa vo zvolenom stĺpci postupnosť zadaných znakov vyskytuje.
výber konkrétnej hodnoty pre stĺpec tabuľky. Prebieha výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky pre daný stĺpec. Po výbere hodnoty sa zoznam redukuje na záznamy obsahujúce v danom stĺpci túto hodnotu. Pomlčka na začiatku každej ponuky znamená výber všetkých hodnôt. Je možné kombinovať podmienku pre viac stĺpcov.
kombinácia vyhľadávania textu a výberu hodnoty v stĺpci tabuľky.

To, že je zoznam filtrovaný, je indikované oranžovou farbou ikony ic_filtr_on Povoliť filter. Filtrovanie zoznamu (a tým i zadanie filtrovanej podmienky) sa zruší kliknutím na ikonu ic_filtr_off Zakázať filter - farba ikony sa potom zmení na oranžovú.

 

ic_upozorneni

Konkrétna ponuka položiek pre zadanie filtrovanej podmienky sa líši v závislosti od typu zoznamu.

Filtrovat_seznam

obr. Filter pre zoznam Karty kvalifikácií