Upraviť udalosť

Top  Previous  Next

Používateľ môže upraviť iba takú udalosť, ktorú sám vytvoril. Takáto udalosť je v kalendári doplnená odkazom Upraviť. Kliknutím na odkaz sa otvorí formulár na úpravu udalosti.

Upravit_udalost

obr. Formulár na úpravu udalosti

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov udalosti

Pole na zadanie názvu udalosti.

Ako názov odkazu na otvorenie udalosti sa používateľom zobrazuje v kalendári či na stránke Moja zóna.

Dátum udalosti

Pole na zadanie dát a času konania udalosti (je možné zadať len dátum a čas začiatku alebo i konca udalosti).

Popis udalosti

Pole na stručný popis udalosti.

Uložiť

Tlačidlo na potvrdenie zmien. Formulár sa zavrie.

Odstrániť

Tlačidlo na odstránenie udalosti z kalendára. Nasleduje dotaz na potvrdenie či odmietnutie operácie.

Storno

Tlačidlo na odmietnutie zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.