Pridať udalosť

Top  Previous  Next

Kliknutím do poľa konkrétneho dňa v mesačnom či týždennom zobrazení kalendára sa otvorí formulár pre vytvorenie udalosti.

ic_upozorneni

Funkcia je dostupná len pre vybrané roly používateľov. V jednotlivých kapitolách s odkazom na túto funkciu je vždy uvedená konkrétna vyžadovaná rola.

Vytvorit_udalost

obr. Formulár pre vytvorenie udalosti

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov udalosti

Pole pre zadanie názvu udalosti.

Ako názov odkazu pre otvorenie udalosti sa používateľom zobrazuje v kalendári či na stránke Moja zóna.

Dátum udalosti

Pole pre zadanie dát a času konania udalosti (je možné zadať buď iba dátum a čas začiatku alebo i koniec udalosti).

Popis udalosti

Pole pre stručný popis udalosti.

Uložiť

Tlačidlo na potvrdenie operácie. Udalosť je vytvorená, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo na odmietnutie operácie. Udalosť nie je vytvorená, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.