Upraviť dokument

Top  Previous  Next

Funkcia pre úpravu dokumentu sa aktivuje ikonou ic_editace Upraviť.

ic_upozorneni

Funkcia je dostupná len pre vybrané roly používateľov. V jednotlivých kapitolách s odkazom na túto funkciu je vždy uvedená konkrétna vyžadovaná rola.

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov vzťahujúcich sa k vybranému dokumentu.

Upravit_dokument

obr. Formulár pre úpravu dokumentu

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov dokumentu

Pole pre zadávanie názvu dokumentu.

Popis dokumentu

Pole pre stručný popis dokumentu.

Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Autor/Zdroj dokumentu

Pole, do ktorého je možné zadať autora alebo zdroj dokumentu.

Verzia dokumentu

Pole pre zadanie aktuálnej verzie dokumentu.

Pripojiť prílohu

Pokiaľ nie je pripojená žiadna príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy.

Uložiť

Tlačidlo na potvrdenie zmien. Formulár sa zavrie.

Odstrániť

Tlačidlo na odstránenie dokumentu zo systému. Nasleduje dotaz na potvrdenie či odmietnutie operácie.

Storno

Tlačidlo na odmietnutie zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.