Pridať dokument

Top  Previous  Next

Funkcia pre pridanie dokumentu sa aktivuje tlačidlom Pridať.

ic_upozorneni

Funkcia je dostupná len pre vybrané roly používateľov. V jednotlivých kapitolách s odkazom na túto funkciu je vždy uvedená konkrétna vyžadovaná rola.

Zobrazí sa stránka s formulárom, ktorý nám umožní požadovaný súbor uložiť a registrovať v systéme a sprístupniť ho tak používateľom aplikácie.

ic_poznamka

Zoznam dokumentov je v aplikácii zobrazený formou tabuľky, kde v prvom stĺpci je uvedený odkaz pre otvorenie (stiahnutie) dokumentu a v druhom stĺpci je uvedená jeho stručná charakteristika.

Vytvorit_dokument

obr. Formulár pre vytvorenie dokumentu

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Typ dokumentu

Pole pre výber typu dokumentu. Zobrazuje sa iba v prípade pridania základného dokumentu Aliancie sektorových rád, NRVK alebo sektorovej rady.

Je možné vybrať z týchto typov: Štatút, Licencia, Správa o činnosti, Iné.

Ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov (neplatí pre typ Iné).

Názov dokumentu

Pole pre zadanie názvu dokumentu.

V prípade pridania základného dokumentu s typom Iné sa zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu.

Popis dokumentu

Pole pre stručný popis dokumentu.

Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Autor/Zdroj dokumentu

Pole, do ktorého je možné zadať autora alebo zdroj dokumentu.

Verzia dokumentu

Pole pre zadanie aktuálnej verzie dokumentu.

Pripojiť prílohu

Pokiaľ nie je pripojená žiadna príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo na odstránenie prílohy.

Uložiť

Tlačidlo na potvrdenie operácie. Dokument je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo na odmietnutie operácie. Dokument nie je zaregistrovaný v systéme, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.