Schválenie karty sektorovou radou

Top  Previous  Next

Schválenie karty sektorovou radou prebieha hlasovaním členov SR v karte v stave ukončená. Hlasovanie pre členov svojej sektorovej rady otvára tajomník. Kliknutím na ikonu Hlasovanie ic_hlasovanie-sedy (v zozname kariet kvalifikácií alebo na stránke danej karty) sa otvorí stránka Hlasovanie, kde tajomník na riadku pre nové hlasovanie zadá dátum na ukončenie hlasovania (formulár umožňujúci zadanie dát sa otvorí po kliknutí na ikonu ic_editace Upraviť).

KK_Hlasovanie

obr. Hlasovanie

ic_tip

Stav hlasovania je v zoznamoch kariet kvalifikácií indikovaný farbou ikony: šedá farba ikony ic_hlasovanie-sedy znamená, že hlasovanie doposiaľ nebolo otvorené; oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie prebieha; modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie bolo ukončené.

 

Členom danej sektorovej rady sa po otvorení hlasovania ponúkajú u danej karty tri hlasovacie tlačidlá: ic_point_modry schvaľujem, ic_point_cerveny neschvaľujem, ic_point_oranzovy zdržiavam sa hlasovania, spolu s informáciou, dokedy je možné hlasovať.

KK_Hlasovanie_cleny_SR

obr. Hlasovacie tlačidlá

ic_upozorneni

Hlasovacie tlačidlá sú dostupné výhradne do doby, kým vyprší termín pre ukončenie hlasovania.

 

Každý člen môže hlasovať maximálne jeden krát, a to kliknutím na jedno z hlasovacích tlačidiel. Pokiaľ užívateľ pri danej karte už hlasoval, vidí príslušnú informáciu.

KK_Hlasovanie_cleny_SR_po

obr. Odhlasované

 

Stránka Hlasovanie je pre používateľa v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér dostupná i v priebehu ďalšieho životného cyklu danej karty. Pre prebiehajúce hlasovania je tu možné zmeniť dátum ukončenia hlasovania (po kliknutí na ikonuic_editace Upraviť ). Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v riadku s prebiehajúcim či ukončeným hlasovaním sa zobrazí zoznam používateľov, oprávnených pri danej karte hlasovať (t.j. členov danej sektorovej rady), s informáciou, ako každý z nich hlasoval. Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.

 

Zo stavu ukončená môže tajomník kartu buď posunúť do stavu schválená sektorovou radou, alebo ju vrátiť na prepracovanie do stavu uzavreté pripomienkové konanie (tieto voľby sú ponúknuté v rámci zmeny stavu karty zo stavu ukončená).

KK_vratenie_SR

obr. Schválenie/vrátenie karty kvalifikácie

Pri vrátení karty do stavu uzavreté pripomienkové konanie musí uviesť vyjadrenie k zamietnutiu karty. Pri takejto karte je potom vedľa stavu spracovania zobrazená výstražná ikona ic_vystraha.

KK_Zamitnuta_karta

obr. Zamietnutá karta kvalifikácie

 

Kliknutím na ikonu ic_vystraha sa zobrazí vyjadrenie tajomníka k zamietnutiu karty.

KK_Vyjadrenie_k_zamietnutiu_karty

obr. Vyjadrenie k zamietnutiu karty

 

ic_tip

Ikona ic_vystraha zobrazuje posledné vložené vyjadrenie k zamietnutiu karty. V rámci životného cyklu karty môže dôjsť k zamietnutiu karty opakovane. Všetky vložené vyjadrenia k zamietnutiu danej karty možno zobraziť pomocou ikony ic_zoznam_vyjadreni Zoznam vyjadrení.