Schválenie karty odborným garantom ŠIOV

Top  Previous  Next

Schválenie karty odborným garantom prebieha vložením kladného posudku ku karte v stave schválená s úrovňou SKKR.

KK_Posudok_odborneho_garanta_SIOV

obr. Posudky - Posudok odborného garanta ŠIOV

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre vloženie posudku je dostupná iba pre používateľa v role odborný garant ŠIOV a koordinátor odborných aktivít ŠIOV pri kartách v stave schválená s úrovňou SKKR.

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre vloženie posudku. Posudok sa vloží nahraním PDF súboru a kliknutím na tlačidlo Uložiť.

KK_Posudek_odborneho_garanta-formular

obr. Formulár Posudok odborného garanta

Po vložení posudku posunie používateľ kartu do stavu schválená s posudkom garanta.

Pokiaľ odborný garant ŠIOV kartu neschvaľuje, musí vložiť pripomienku a kartu vrátiť k dopracovaniu do stavu uzavreté pripomienkové konanie (vrátenie prebehne v rámci zmeny stavu karty).

ic_tip

Podrobný popis vkladania pripomienok je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Karta kvalifikácie - Pripomienky.