Schválenie karty NRVK

Top  Previous  Next

Schválenie karty NRVK prebieha hlasovaním členov NRVK pri karte v stave schválená s posudkom garanta. Hlasovanie sa otvorí automaticky posunutí karty do tohto stavu. Súčasne sa automaticky nastaví dátum pre ukončenie hlasovania a členom NRVK je vygenerovaná príslušná úloha. V intervaloch 1 týždeň a 1 deň pred ukončením hlasovania obdržia členovia NRVK na e-mailovú adresu správu s upozornením na blížiaci sa koniec hlasovania.

ic_tip

Stav hlasovania je na stránke Štatistika NRVK indikovaná farbou ikony Hlasovanie NRVK: oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie prebieha; modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie bolo ukončené. Podrobný popis je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Štatistiky/Štatistika NRVK.

Členom NRVK sa po otvorení hlasovania ponúkajú pri danej karte tri hlasovacie tlačidlá: ic_point_modry schvaľujem, ic_point_cerveny neschvaľujem, ic_point_oranzovy zdržiavam sa hlasovania, spolu s informáciou, dokedy je možné hlasovať.

KK_Hlasovanie_cleny_NRVK

obr. Hlasovacie tlačidlá

ic_upozorneni

Hlasovacie tlačidlá sú dostupné iba do doby, pokiaľ vyprší termín pre ukončenie hlasovania.

 

Každý člen môže hlasovať len jeden krát, a to kliknutím na jedno z hlasovacích tlačidiel. Pokiaľ používateľ pri danej karte už hlasoval, vidí príslušnú informáciu.

KK_Hlasovanie_cleny_NRVK_po

obr. Zrealizované hlasovanie

 

Súčasne môže ku karte vložiť Vyjadrenie NRVK, a to vpísaním požadovaného textu do textového poľa a klikom na tlačidlo Uložiť: text sa zobrazí pre čítanie a je automaticky doplnený týmito informáciami:

meno autora vyjadrenia,
dátum vloženia vyjadrenia,
poradové číslo vyjadrenia k danej karte,
stav vyjadrenia - po vložení je v stave aktuálne, pokiaľ v rámci životného cyklu karty dôjde k opakovaniu schvaľovania NRVK, stav vyjadrenia sa zmení na neaktuálne.

KK_Posudok_NRVK

obr. Posudky - Vyjadrenie NRVK

 

Po ukončení hlasovania sa schválená karta automaticky posúva do stavu zverejnená.

Ak karta nebola NRVK schválená, musí používateľ v role koordinátor odborných aktivít ŠIOV vložiť Vyjadrenie NRVK a kartu vrátiť na dopracovanie do stavu uzavreté pripomienkové konanie (vrátenie prebehne v rámci zmeny stavu karty).