Štatistika NRVK

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Štatistika NRVK je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér a projektový manažér ŠIOV.

Na stránke je zobrazený štatistický prehľad hlasovania NRVK o kartách kvalifikácií. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho (podľa stavu schvaľovania: schválená, prebieha schvaľovanie, neschválená, všetky). Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť.

5_ Statistika_NRVK

obr. Štatistika spracovania kariet kvalifikácií

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.

Stav hlasovania je indikovaný farbou ikony Hlasovanie NRVK v stĺpci Prehľad hlasovania: oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie prebieha; modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie už bolo ukončené.

ic_upozorneni

Stĺpec Prehľad hlasovania je dostupný len pre používateľov v role projektový manažér.

Kliknutím na ikonu Hlasovanie NRVK sa otvorí stránka Hlasovanie NRVK s podrobnými informáciami o hlasovaní pri danej karte.

 

KK_Hlasovanie_NRVK

obr. Hlasovanie NRVK

Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa zobrazí zoznam používateľov, oprávnených pri danej karte hlasovať, s informáciou ako každý z nich hlasoval. Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.