Hlavná ponuka - Na stiahnutie

Top  Previous  Next

Po výbere položky Na stiahnutie sa zobrazí stránka, ktorá umožňuje prístup k dokumentom, ktoré môžu byť z pohľadu používateľa aplikácie dôležité či užitočné (najmä pre činnosti spojené s tvorbou kariet kvalifikácií).

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Na stiahnutie s položkami:

Číselníky
Právne predpisy
Metodiky a analýzy
Používateľské manuály
O projekte

 

ic_tip

Rovnaké odkazy sú dostupné i priamo na stránke.

6_Na_stiahnutie

obr. Hlavná ponuka - Na stiahnutie