Číselníky

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k vybraným číselníkom.

Zoznam dokumentov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa vykonáva kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

6_Ciselniky

obr. Na stiahnutie - Číselníky

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť na editáciu položiek tabuľky sú dostupné len pre používateľov v role projektový manažér a administrátor ŠIOV.

 

Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danom dokumente.

6_Ciselniky_Dokument

obr. Dokument

Kliknutím na odkaz s menom súboru je možné dokument zobraziť. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača, alebo sa stiahne na prehliadanie.

 

ic_tip

Na rýchly prechod na stránku so zoznamom číselníkov je možné použiť odkaz Zoznam číselníkov v pravom hornom rohu panelu.

 

Pridanie dokumentu

Do zoznamu dokumentov je možné pridať ďalšie číselníky.

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.