Metodiky a analýzy

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k vybraným metodikám.

Zoznam dokumentov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa vykonáva kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

6_Metodiky_a_analyzy

obr. Na stiahnutie - Metodiky

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné len pre používateľa v role projektový manažér a administrátor ŠIOV.

 

Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danom dokumente.

6_Metodiky_Dokument

obr. Dokument

Kliknutím na odkaz s menom súboru je možné dokument zobraziť. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

 

ic_tip

Na rýchly prechod na stránku so zoznamom metodík a analýz je možné použiť odkaz Zoznam metodík a analýz v pravom hornom rohu panela.

 

Pridanie dokumentu

Do zoznamu dokumentov je možné pridať ďalšie metodiky.

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.