O projekte

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k videozáznamom a pdf dokumentom s informáciami o projekte.

Zoznam súborov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho súboru sa vykonávajú kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa súbor buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

6_O_projekte

obr. Na stiahnutie - O projekte

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľov v role projektový manažér a administrátor ŠIOV.

 

Po kliknutí na ikonu ic_info Viac informácií v poslednom stĺpci tabuľky sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danom súbore.

6_O_projekte_Dokument

obr. Dokument

Kliknutím na odkaz s menom súboru je možné tento súbor zobraziť. V závislosti na type internetového prehliadača sa súbor buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

 

ic_tip

Na rýchly prechod na stránku so zoznamom súborov je možné využiť odkaz O projekte v pravom hornom rohu panela.

 

Pridanie súboru

Do zoznamu súborov je možné pridať ďalšie videozáznamy alebo pdf dokumenty.

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava súboru

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.