Karty kvalifikácií

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Karty kvalifikácií je dostupná len pre používateľov v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér.

Na stránke je zobrazený zoznam všetkých kariet kvalifikácií. Zoznam je zobrazený formou tabuľky. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť.

5_Karty_kvalifikacii

obr. Karty kvalifikácií

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.