Zoznam vykázaných činností

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Zoznam vykázaných činností je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady a zástupca pre vykazovanie.

Na stránke je zobrazený prehľad činností uvedených vo výkazoch činností evidovaných vo výkazoch práce členov sektorových rád. Zoznam je zobrazený formou tabuľky, je možné filtrovať ho (podľa zadaného obdobia a/alebo podľa príslušnosti k sektorovej rade). Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

5_Zoznam_vykazanych_cinnosti

obr. Zoznam vykázaných činností

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.