Štatistika spracovania templátov

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Štatistika spracovania templátov je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér a vo všetkých rolách ŠIOV.

Na stránke je zobrazený štatistický prehľad stavu templátov. Zoznam je zobrazený formou tabuľky.

5_Statistika_spracovania_temlatov

obr. Štatistika spracovania templátov

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.