Štatistika spracovania kariet kvalifikácií

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Štatistika spracovania kariet kvalifikácií je dostupná len pre používateľov v role člen sektorovej rady, tajomník sektorovej rady, projektový manažér, projektový manažér ŠIOV a člen NRVK ŠIOV.

Na stránke je zobrazený štatistický prehľad stavu kariet kvalifikácií. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho (na karty garantované vybranou sektorovou radou).

5_Statistika_spracovania_kariet_kvalifikacii

obr. Štatistika spracovania kariet kvalifikácií

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.