Štatistika prístupov k aplikácii

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Štatistika prístupov k aplikácii je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady, projektový manažér ŠIOV a administrátor ŠIOV.

Na stránke je zobrazený štatistický prehľad prihlásení jednotlivých používateľov do aplikácie. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho (na základe zadaného obdobia). Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

5_Statistika_pristupov_k_aplikacii

obr. Štatistika prístupov k aplikácii

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné súbor vyexportovať do XLS súboru.