Zoznam aktuálne prihlásených používateľov

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Zoznam aktuálne prihlásených používateľov je dostupná len pre používateľov v rolách projektový manažér, tajomník sektorovej rady, projektový manažér ŠIOV a administrátor ŠIOV.

Na stránke je zobrazený zoznam všetkých používateľov, ktorí sú aktuálne prihlásení do aplikácie. Zoznam je zobrazený formou tabuľky. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

5_Zoznam_aktualne_prihlasenych_pouzivatelov

obr. Zoznam aktuálne prihlásených používateľov

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.