Zoznam registrovaných používateľov

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Zoznam registrovaných používateľov je dostupná len pre používateľov v rolách projektový manažér, tajomník sektorovej rady, projektový manažér ŠIOV a administrátor ŠIOV.

Na stránke je zobrazený zoznam všetkých používateľov registrovaných v aplikácii. Zoznam je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho (na príslušnosť používateľa k sektorovej rade, resp. organizačnej jednotke a/alebo pozícií v nej). Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

5_Zoznam_registrovanych_pouzivatelov

obr. Zoznam registrovaných používateľov

Kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru je možné zoznam vyexportovať do XLS súboru.