Karty kvalifikácií

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Karty kvalifikácií je dostupná iba pre používateľa v role člen sektorovej rady, tajomník sektorovej rady, projektový manažér, odborný garant ŠIOV a člen NRVK ŠIOV.

Tato stránka sprístupňuje funkcie na prehliadanie alebo úpravu kariet kvalifikácií (v závislosti na role prihláseného používateľa).

Zoznam kariet je zobrazený formou tabuľky a je možné ho filtrovať. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

ic_tip

Po otvorení stránky je zoznam kariet filtrovaný na karty, ku ktorým je prihlásený používateľ  priradený ako ich autor alebo garant, v prípade používateľa v role tajomník sektorovej rady je zoznam filtrovaný na karty garantované danou sektorovou radou, v prípade používateľa v role člen NRVK ŠIOV na karty v stave zverejnená.

4_MZ_Karty_kvalifikacii

obr. Moja zóna - Karty kvalifikácií

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky je dostupná iba pre používateľa v role tajomník sektorovej rady.

Popis úpravy karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Sektorové rady/Sektorová rada/Karty kvalifikácií.

Výber konkrétnej karty sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah danej karty kvalifikácie. Meno autora funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis karty kvalifikácie je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie.

 

Ikona Hlasovanie sa zobrazuje len u kariet, ktoré sú v stave ukončená alebo už týmto stavom prešli, a indikuje stav hlasovania pre schválenie karty členmi SR: šedá farba ikony ic_hlasovanie-sedy znamená, že u danej karty zatiaľ žiadne hlasovanie neprebehlo, ani neprebieha; oranžová farba ikony ic_hlasovanie-oranzovy znamená, že hlasovanie práve prebieha; modrá farba ikony ic_hlasovanie-modry znamená, že hlasovanie bolo ukončené. Pre používateľa v role tajomník sektorovej rady a projektový manažér ikona umožňuje otvorenie stránky Hlasovanie s podrobnými informáciami o hlasovaní u danej karty.

Popis hlasovania je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Životný cyklus karty kvalifikácie/Schválenie karty sektorovou radou.