Templáty

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Templáty je dostupná iba pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV, člen PS ŠIOV a odborný garant ŠIOV.

Tato stránka sprístupňuje funkcie na prehliadanie alebo úpravu templátov (v závislosti na role prihláseného používateľa).

Zoznam templátov je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

ic_tip

Po otvorení stránky je zoznam templátov filtrovaný na templáty, ku ktorým je prihlásený používateľ priradený ako ich autor (spoluautor) alebo garant. V prípade používateľa v role vedúci PS ŠIOV sa zoznam filtruje na templáty, ktorých autori (spoluautori) sú členovia jeho pracovnej skupiny.

4_MZ_Templaty

obr. Moja zóna - Templáty

 

Výber konkrétneho templátu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky - zobrazí sa stránka zobrazujúca kompletný obsah daného templátu. Meno autora funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

ic_tip

Podrobný popis templátu je uvedený v kapitole Templát.