Správy

Top  Previous  Next

Tato stránka umožňuje výmenu správ medzi používateľmi aplikácie.

Zoznam správ je zobrazený formou tabuľky. Zoznam je možné filtrovať pomocou prepínacích tlačidiel Doručené správy, Odoslané správy, Všetky správy. Kliknutím na záhlavie príslušného stĺpca je možné správy zoradiť podľa predmetu alebo dátumu odoslania/prijatia.

Obsah správy sa zobrazí po kliknutí na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. Súčasťou stránky s obsahom správy je sekcia pre vytvorenie odpovede na správu.

Meno používateľa v druhom stĺpci tabuľky funguje ako odkaz na stránku Profil používateľa.

4_MZ_Spravy

obr. Moja zóna - Správy

Vytvorenie správy

Kliknutím na tlačidlo Napísať správu sa zobrazí stránka s formulárom pre vytvorenie novej správy.

4_MZ_Spravy_Vytvorit

obr. Formulár pre vytvorenie novej správy

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Komu

Rozbaľovací zoznam používateľov. Je možné vybrať viacero príjemcov správy.

Predmet

Pole pre zadanie názvu správy.

Správa

Pole pre uvedenie textu správy.

Príloha

Na pripojenie prílohy sú dostupné tlačidlá na výber a nahratie súboru. Po nahratí prílohy sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy.

Poslať správu

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Správa je odoslaná, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Správa nieje odoslaná, formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.