Sektorová rada

Top  Previous  Next

Po výbere odkazu s názvom sektorovej rady sa zobrazí stránka so základnou charakteristikou danej sektorovej rady.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka s položkami:

Základné dokumenty
Pracovné dokumenty
Pripomienky
Rokovania sektorovej rady
Kalendár
Karty kvalifikácií
Zoznam členov
Výkazy práce

 

Názov vedľajšej ponuky zodpovedá názvu vybranej sektorovej rady.

ic_upozorneni

Položka Výkazy práce je dostupná iba pre používateľa v role tajomník danej sektorovej rady a zástupca pre vykazovanie.

1_SR_Sektorova_rada

obr. Sektorová rada

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Upraviť je dostupné iba pre používateľa v role tajomník danej sektorovej rady.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné použiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Úprava obsahu stránky

Funkcia pre úpravu obsahu stránky sa aktivuje tlačidlom Upraviť.

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov.

1_SR_Upravit_obsah_stranky

obr. Formulár pre úpravu obsahu stránky

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov sektorovej rady

Pole pre zadanie názvu stránky.

Kód sektorovej rady

Kód (skrátené označenie) pre danú organizačnú jednotku.

Charakteristika a zhrnutie

Pole pre vloženie textu zobrazeného na stránke.

Obrázok sektorovej rady

Ak nie je žiaden obrázok pripojený, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu obrázka.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.