Rokovania sektorovej rady

Top  Previous  Next

Stránka poskytuje základné informácie o rokovaniach sektorovej rady.

Zoznam rokovaní je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho rokovania sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky.

1_SR_Rokovania

obr. Sektorová rada - Rokovania sektorovej rady

 

ic_upozorneni

Ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role tajomník danej sektorovej rady.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné využiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Po výbere rokovania (v prvom stĺpci tabuľky) sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danom rokovaní. Táto stránka umožňuje prístup k dokumentom z rokovaní. Zoznam dokumentov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača, alebo sa stiahne na prehliadanie.

1_SR_Rokovania_vyber

obr. Rokovanie sektorovej rady

 

ic_tip

Pre návrat na stránku so zoznamom rokovaní je možné využiť odkaz Zoznam rokovaní v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Úprava informácií o rokovaní

Funkcia pre úpravu informácií o rokovaní sa aktivuje ikonou ic_editace Upraviť (v tabuľke so zoznamom rokovaní).

Zobrazí sa stránka s formulárom pre naplnenie či úpravu údajov o danom rokovaní.

1_SR_Rokovania_formular

obr. Formulár pre úpravu informácií o rokovaní

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Zhrnutie

Pole pre stručný popis rokovania.

Ako charakteristika rokovaní sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom rokovaní. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa úvodný text z poľa Popis rokovania.

Popis rokovania

Pole pre popis rokovania.

Zadané údaje sa zobrazujú na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Dátum konania od/Dátum konania do

Sekcia, kde je možné zadať dátum zahájenia a ukončenia rokovania. Pre jednodenné rokovania stačí vyplniť len jednu z položiek.

Zadané údaje sa zobrazujú na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pozvánka

Sekcia pre pripojenie jedného či viac dokumentov typu Pozvánka. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahranie súboru. Po nahraní súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Prezenčná listina

Sekcia pre pripojenie dokumentu typu Prezenčná listina. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahranie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Program rokovania

Sekcia pre pripojenie dokumentu typu Program rokovania. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahranie súboru. Po nahraní súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Prezentácia

Sekcia pre pripojenie dokumentu typu Prezentácia. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Prijaté závery

Sekcia pre pripojenie dokumentu typu Prijaté závery. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Iné

Sekcia pre pripojenie dokumentu typu Iné. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke so zoznamom dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentu. Ako charakteristika dokumentu sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kam je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Fotogaléria

Sekcia pre pripojenie fotografií. Fotogaléria sa zobrazuje na stránke s podrobnými informáciami o danom rokovaní.

K fotogalérii je možné zadať stručný Popis fotogalérie.

Pre pridanie ďalšej fotografie sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu fotografie.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.