Kalendár

Top  Previous  Next

V kalendári je možné prehliadať udalosti vzťahujúce sa k danej sektorovej rade.

Stránka obsahuje prepínacie tlačidlá pre výber časového intervalu zobrazeného v kalendári: Rok, Mesiac a Týždeň. Pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci je možné zobraziť predchádzajúci či nasledujúci časový interval k práve zobrazenému. Používateľ v role tajomník danej sektorovej rady môže do kalendára pridať novú udalosť, prípadne môže upraviť či zmazať udalosť, ktorú skôr sám vytvoril.

1_SR_Kalendar

obr. Sektorové rady - Kalendár

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné využiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

Pridanie udalosti

Postup je popísaný v kapitole Pridať udalosť.

Úprava udalosti

Postup je popísaný v kapitole Upraviť udalosť.