Pracovné dokumenty

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k pracovným dokumentom sektorovej rady.

Zoznam dokumentov je zobrazovaný formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

1_SR_Pracovne_dokumenty

obr. Sektorová rada - Pracovné dokumenty

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre úpravu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role tajomník danej sektorovej rady.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom sektorových rád je možné využiť odkaz Zoznam sektorových rád v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.