Karta kvalifikácie - Obsah

Top  Previous  Next

Obsah karty je členený do piatich sekcií:

Charakteristika kvalifikácie - rodný list
Štatistické informácie
Kvalifikačný štandard
Hodnotiaci štandard
Organizačné a metodické pokyny

Editácia údajov v týchto sekciách je povolená len pre používateľov aktuálne priradených ako autorov kariet a pre tajomníka danej sektorovej rady, či jeho zástupcu pri kartách v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Tajomník môže naviac obsah editovať v kartách v stave v pripomienkovom konaní.

ic_tip

Rýchle rozbalenie alebo zbalenie celého obsahu karty umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Obsah, rozbalenie a zbalenie jednotlivých sekcií sa vykoná kliknutím na názov danej sekcie.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku so zoznamom kariet kvalifikácií je možné použiť odkaz Zoznam kariet kvalifikácií v pravom hornom rohu panelu.

ic_tip

Pri prehliadaní rozsiahlejšej  karty sa hore vedľa rozbaľovacieho tlačidla Obsah zobrazí tlačidlo Hore pre rýchly prechod na začiatok karty.

KK_Karta_kvalifikacie_bez_pripominek

obr. Karta kvalifikácie