Charakteristika kvalifikácie - rodný list

Top  Previous  Next

Sekcia obsahuje tabuľku so zoznamom položiek obsahujúce vstupné informácie rozhodujúce pre tvorbu danej karty kvalifikácie.

KK_Charakteristika kvalifikacie_RL

obr. Obsah karty kvalifikácie - Charakteristika kvalifikácie - rodný list

 

ic_upozorneni

Ikona ic_editace Upraviť na editáciu položiek tabuľky je dostupná pre používateľov aktuálne priradeného ako autor karty a tajomníka danej sektorovej rady, či jeho zástupcu pri kartách v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Pre tajomníka je naviac dostupná i pri kartách v stave v pripomienkovom konaní.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa otvorí formulár na vyplnenie či editáciu jednotlivých položiek tabuľky.

KK_Charakteristika kvalifikacie_RL-formular

obr. Formulár - Charakteristika kvalifikácie - rodný list

 

Jednotlivé položky sa plnia:

Vpísaním požadovaného textu. Text v položke je možné pomocou klávesy Enter členiť do viacerých riadkov.
Výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno zavrie formulár bez uloženia zmien.

 

Obsah sekcie Charakteristika kvalifikácie - rodný list je možné kliknutím na ikonu ic_export Exportovať do súboru vyexportovať do XLS súboru a kliknutím na ikonu ic_export_pdf Exportovať do PDF súboru vyexportovať do PDF súboru.