Kvalifikačný štandard

Top  Previous  Next

V sekcii sú vymenované vedomosti, zručnosti a kompetencie (súhrnne spôsobilosti) vyžadované pre danú kvalifikáciu. Každá z týchto častí je popísaná formou jednoduchej tabuľky.

KK_Kvalifikacny_standard

obr. Obsah karty kvalifikácie - Kvalifikačný štandard

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať, ikony ic_poradi pre zmenu poradia riadkov a ikony ic_editace Upraviť pre úpravu položiek tabuľky sú dostupné pre používateľa aktuálne  priradeného ako autora karty a tajomníka danej sektorovej rady či jeho zástupcu u kariet v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Pre tajomníka sú naviac dostupné aj u kariet v stave v pripomienkovom konaní.

Poradie riadkov je možné meniť uchopením ikony ic_poradi a následným ťahom riadku na príslušnú pozíciu.

Zaškrtávacie políčko u jednotlivých vedomostí a zručností indikuje, či daná spôsobilosť už bola alebo nebola vybraná pre popis hodnotenia v sekcii Hodnotiaci štandard.

Pridanie spôsobilosti

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa zobrazí formulár pre pridanie nového záznamu do tabuľky (popis platí pre tabuľku Vedomosti, Zručnosti aj Kompetencie).

KK_Kvalifikacny_standard-formular

obr. Formulár Kvalifikačný štandard - vedomosti

 

Požadovanú spôsobilosť je možné buď vybrať z číselníka - po vpísaní prvého znaku sa používateľovi ponúkne zoznam hodnôt číselníka priebežne filtrovaný podľa práve vpísaných znakov - alebo je možné vpísať ľubovoľný text. Pred zahájením úprav je v položke zobrazená nápoveda Začnite písať pre výber alebo zadajte novú hodnotu....

Danej spôsobilosti je možné priradiť typ, a to výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.

Obsah formuláru sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

 

Úprava spôsobilostí

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť u vybranej položky sa zobrazí formulár pre úpravu existujúceho záznamu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového záznamu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce zrušenie existujúceho záznamu.