Hodnotiaci štandard

Top  Previous  Next

V tejto sekcii je definovaný spôsob hodnotenia jednotlivých spôsobov vyžadovaných pre danú kvalifikáciu. Pre každú spôsobilosť je popis hodnotenia uvedený v samostatnom oddiele. Viacej spôsobilostí sa dá rovnakým spôsobom hodnotenia združiť do jedného oddielu.

KK_Hodnotiaci_standard

obr. Obsah karty kvalifikácie - Hodnotiaci štandard

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre úpravu položiek tabuľky sú dostupné pre používateľa aktuálne priradeného ako autora karty a tajomníka danej sektorovej rady či jeho zástupcu u kariet v stave aktivovaná, rozpracovaná alebo uzavreté pripomienkové konanie. Pre tajomníka sú naviac dostupné aj u kariet v stave v pripomienkovom konaní.

Pridanie oddielu

Kliknutím na tlačidlo Pridať (mimo oddielu) sa otvorí formulár pre vytvorenie nového oddielu s popisom hodnotenia pre jednu či viac spôsobilostí.

KK_Hodnotiaci_standard-pridat

obr. Formulár Oblasť hodnotenia

 

Formulár umožňuje vybrať požadované spôsobilosti z rozbaľovacej ponuky, kde sa ponúkajú všetky spôsobilosti vymenované v sekcii Kvalifikačný štandard.

Každá spôsobilosť je definovaná ako jedna položka. Obsah položky je treba potvrdiť ikonou ic_uloz.

Nová položka sa pridá tlačidlom Pridať riadok.

Celú položku je možné zmazať ikonou ic_smaz.

Poradie riadkov je možné meniť uchopením ikony ic_poradi a následným ťahom riadku na príslušnú pozíciu.

Formulár sa zavrie kliknutím na tlačidlo Zavrieť: vznikne nový oddiel, tabuľka Oblasť hodnotenia obsahuje záznamy pre všetky vybrané spôsobilosti.

Úprava oddielu

V oddiele je možné upravovať nasledujúce údaje:

Poradie oddielu

Výberom či prepísaním poradového čísla zobrazeného v pravom hornom rohu oddielu.

 

Zoznam hodnotených spôsobilostí

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť (u tabuľky Oblasť hodnotenia) sa otvorí formulár pre vloženie nového alebo úpravu existujúceho záznamu v tabuľke Oblasť hodnotenia.

KK_Hodnotena_sposobilost-formular

obr. Formulár Oblasť hodnotenia

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového oddielu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie daného oddielu.

 

Kritéria, metódy a nástroje hodnotenia

Pridanie záznamu

Kliknutím na tlačidlo Pridať (vnútri oddielu) sa otvorí formulár pre vytvorenie nového záznamu.

KK_Hodnotiaci_standard-formular

obr. Formulár Hodnotiaci štandard

Do položky Kritériá hodnotenia je možné vpísať ľubovoľný text.

Položka Metódy hodnotenia sa vyplní výberom požadovanej hodnoty z rozbaľovacej ponuky.

Údaj v položke Nástroje hodnotenia je možné buď vybrať z číselníka, alebo je možné vpísať ľubovoľný text. Pred zahájením úpravy je v položke zobrazená nápoveda Začnite písať pre výber alebo zadajte novú hodnotu....

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.

 

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

Úprava záznamu

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť (na danom riadku) sa otvorí formulár pre úpravu existujúceho záznamu.

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového záznamu, naviac formulár obsahuje len tlačidlo Odstrániť umožňujúce odstránenie daného záznamu.

 

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť (pri tabuľke Podmienky úspešného vykonania skúšky) sa otvorí formulár pre vyplnenie alebo úpravu daného textu.

KK_Podmienky_uspesneho_vykonania_skusky-formular

obr. Formulár Podmienky úspešného vykonania skúšky

Obsah formulára sa potvrdí tlačidlom Uložiť: formulár sa zavrie, obsah tabuľky sa príslušne zmení. Tlačidlo Storno vykoná zavretie formulára bez uloženia zrealizovaných zmien.