Templát - Obsah

Top  Previous  Next

Obsah templátu je členený do štyroch sekcií:

Všeobecný popis
Kvalifikačný štandard
Hodnotiaci štandard
Skúška

Editácia údajov v týchto sekciách je povolená len pre používateľa aktuálne priradeného ako autor templátu pri templátoch v stave aktivovaný, rozpracovaný alebo uzavreté pripomienkové konanie a pre používateľa v role vedúci PS ŠIOV alebo projektový manažér ŠIOV pri templátoch v stave v pripomienkovom konaní.

ic_tip

Rýchle rozbalenie alebo zbalenie celého obsahu templátu umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Obsah, rozbalenie a zbalenie jednotlivých sekcií sa robí kliknutím na názov danej sekcie.

ic_tip

Na rýchly prechod na stránku so zoznamom templátov je možné využiť odkaz Zoznam templátov v pravom hornom rohu panelu.

ic_tip

Na prehliadanie rozsiahlejšieho templátu sa hore vedľa rozbaľovacieho tlačidla Obsah zobrazí tlačidlo Hore na rýchly prechod na začiatok templátu.

T_Templat_bez_pripominek

obr. Templát