Základné dokumenty

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k základným dokumentom Aliancie sektorových rád, ako je jej štatút, licencie alebo správa o činnosti.

Zoznam dokumentov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti od typu internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača alebo sa stiahne na prehliadanie.

1_A_Zakladne_dokumenty

obr. Aliancia sektorových rád - Základné dokumenty

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Sektorové rady je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie dokumentu

Do zoznamu dokumentov je možné pridávať dokumenty typu štatút, licencie alebo správa o činnosti a podobne.

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.