Aliancia sektorových rád

Top  Previous  Next

Stránka poskytuje základné informácie o Aliancii sektorových rád.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Aliancia sektorových rád s položkami:

Základné dokumenty
Zasadnutia Aliancie SR
Kalendár
Fotogaléria

1_A_Aliancia

obr. Aliancia sektorových rád

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Upraviť je dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Sektorové rady je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

Úprava obsahu stránky

Funkcie pre úpravu obsahu stránky sa aktivuje tlačidlom Upraviť.

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov.

1_A_Upravit_obsah_stranky

obr. Formulár pre úpravu obsahu stránky

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov

Pole pre zadanie názvu stránky.

Kód

Kód (skrátené označenie) pre danú organizačnú jednotku.

Charakteristika a zhrnutie

Pole pre vloženie textu zobrazeného na stránke.

Obrázok

Ak nie je pripojený žiaden obrázok, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahranie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu obrázka.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.