Zasadnutia Aliancie SR

Top  Previous  Next

Stránka poskytuje základné informácie o zasadnutiach Aliancie sektorových rád.

Zoznam zasadnutí je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho zasadnutia sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky.

1_A_Zasadnutie

obr. Aliancia sektorových rád - Zasadnutia Aliancie SR

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikony ic_editace Upraviť pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné pre používateľa v role projektový manažér.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Sektorové rady je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Po výbere zasadnutia (v prvom stĺpci tabuľky) sa zobrazí stránka s podrobnými informáciami o danom zasadnutí.

 

ic_tip

Pre návrat na stránku so zoznamom zasadnutí je možné využiť odkaz Zoznam zasadnutí v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie zasadnutia

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa otvorí formulár pre vyplnenie informácií o zasadnutí.

1_A_Zasadnutie-formular

obr. Formulár pre vyplnenie informácií o zasadnutí

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov zasadnutia

Pole na názov zasadnutia.

Popis zasadnutia

Pole pre popis zasadnutia.

Ako charakteristika zasadnutí sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom zasadnutí.

Dátum konania od/Dátum konania do

Sekcia, kde je možné zadať dátum zahájenia a ukončenia zasadnutia. Pre jednodenné zasadnutia stačí vyplniť len jednu z položiek.

Zadané údaje sa zobrazujú na stránke s podrobnými informáciami o danom zasadnutí.

Dokumenty

Sekcia pre pripojenie jedného alebo viacej dokumentov. Pripojené dokumenty sa zobrazujú v tabuľke dokumentov na stránke s podrobnými informáciami o danom zasadnutí.

Pre každý dokument je možné zadať Popis dokumentov. Ako charakteristika dokumentov sa používateľom zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov.

Ak nie je pripojená príloha, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahranie súboru. Pre nahranie súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu prílohy a pole Popis, kde je možné zadať text, ktorý sa ako názov odkazu pre otvorenie dokumentu zobrazuje v tabuľke so zoznamom dokumentov. Pokiaľ nie je vyplnený, použije sa názov nahraného súboru.

Po kliknutí na tlačidlo Pridať ďalšiu položku je možné pripojiť ďalší dokument.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

Úprava informácií o zasadnutiach

Funkcia pre úpravu informácií o zasadnutiach sa aktivuje ikonou ic_editace Upraviť (v tabuľke so zoznamom zasadnutí).

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov o danom zasadnutí. Popis položiek a ovládacích prvkov formuláru je rovnaký ako v prípade formulára pre vytvorenie nového zasadnutia.