Kalendár

Top  Previous  Next

V kalendári je možné prehliadať udalosti vzťahujúce sa k jednotlivým sektorovým radám alebo k Aliancii sektorových rád.

Stránka obsahuje prepínacie tlačidlá pre výber časového intervalu zobrazeného v kalendári: Rok, Mesiac a Týždeň. Pomocou tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci je možné zobraziť predchádzajúci alebo nasledujúci časový interval k práve zobrazenému. Používateľ v role projektový manažér môže do kalendára pridať novú udalosť vzťahujúcu sa k Aliancii sektorových rád, prípadne môže upraviť či zmazať udalosť, ktorú skôr sám vytvoril.

1_A_Kalendar

obr. Aliancia sektorových rád - Kalendár

 

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Sektorové rady je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie udalosti

Postup je popísaný v kapitole Pridať udalosť.

Úprava udalosti

Postup je popísaný v kapitole Upraviť udalosť.