Odporúčaná konfigurácia

Aplikácia Aplikačný softvér je webová aplikácia prístupná používateľom prostredníctvom bežne používaného internetového prehliadača. HW a SW nároky na pracovné stanice koncových používateľov teda nie sú vôbec veľké.

Minimálne požiadavky na hardvér sú nasledujúce:

 • Procesor 1 GHz
 • 1 GB RAM
 • HDD štandardnej kapacity a rýchlosti (aspoň cca 1 GB voľného miesta)
 • Monitor s rozlíšením minimálne 1024x768 pixelov

Odporúčané požiadavky na hardvér sú nasledujúce:

 • Procesor 2 GHz
 • 2 GB RAM
 • HDD štandardnej kapacity a rýchlosti (aspoň cca 2 GB voľného miesta)
 • Monitor s rozlíšením minimálne 1440 x 900 pixelov

Podporované verzie OS:

 • 32-bitové: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
 • 64-bitové: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Obecne je možné používať taký OS, ktorý umožňuje využívanie niektorého z týchto internetových prehliadačov:

 • Internet Explorer 9 a vyšší
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox 3 a vyšší
 • Opera
 • Safari

Pre chod aplikácie na pracovnej stanici používateľa je nutné, aby bol počítač pripojený do internetovej siete.