Základné dokumenty

Top  Previous  Next

Stránka umožňuje prístup k základným dokumentom Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie.

Zoznam dokumentov je zobrazený formou tabuľky. Výber konkrétneho dokumentu sa robí kliknutím na odkaz v prvom stĺpci tabuľky. V závislosti na type internetového prehliadača sa dokument buď zobrazí v novom okne prehliadača, alebo sa stiahne k prehliadaniu.

3_RO_NRVK_Zakladne_dokumenty

obr. NRVK - Základné dokumenty

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Pridať a ikona ic_editace Upraviť  pre editáciu položiek tabuľky sú dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Riadiace orgány je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

 

Pridanie dokumentu

Do zoznamu dokumentov je možné pridať dokumenty typu štatút, licencie alebo správa o činnosti.

Postup je popísaný v kapitole Pridať dokument.

Úprava dokumentu

Postup je popísaný v kapitole Upraviť dokument.