Riadiaci výbor NP

Top  Previous  Next

Stránka poskytuje základné informácie o Riadiacom výbore NP.

Na stránke sa sprístupní vedľajšia ponuka Riadiaci výbor NP s jedinou položkou:

Základné dokumenty

3_RO_Riadiaci_vybor_NP

obr. Riadiaci výbor NP

 

ic_upozorneni

Tlačidlo Upraviť je dostupné iba pre používateľa v role projektový manažér.

ic_tip

Pre rýchly prechod na stránku Riadiace orgány je možné využiť odkaz v pravom hornom rohu hlavného panelu.

Úprava obsahu stránky

Funkcie pre úpravu obsahu stránky sa aktivujú tlačidlom Upraviť.

Zobrazí sa stránka s formulárom pre úpravu údajov.

3_RO_Riadiaci_vybor_NP_Upravit_obsah_stranky

obr. Formulár pre úpravu obsahu stránky

 

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Názov

Pole pre zadanie názvu stránky.

Kód

Kód (skrátené označenie) pre danú organizačnú jednotku.

Charakteristika a zhrnutie

Pole pre vloženie textu zobrazeného na stránke.

Obrázok

Ak nie je žiadny obrázok pripojený, sú dostupné tlačidlá pre výber a nahratie súboru. Po nahratí súboru sa sprístupní tlačidlo k odstráneniu obrázka.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu zmien. Formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu zmien. Formulár sa zavrie.

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.