Tajomníci sektorových rád

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Tajomníci sektorových rád je dostupná iba pre používateľa v role projektový manažér.

Otvorí sa stránka Priradenie tajomníkov k sektorovým radám s prehľadom priradených tajomníkov a zástupcov tajomníkov k sektorovým radám.

Zoznam je zobrazený formou tabuľky. Názov sektorovej rady funguje ako odkaz na stránku danej sektorovej rady a meno používateľa ako odkaz na stránku Profil používateľa.

4_MZ_Tajomnici_sektorovych_rad

obr. Tajomníci sektorových rád

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu priradenia tajomníka a jeho zástupcu k sektorovej rade.

4_MZ_Priradenie_tajomnika

obr. Formulár Priradenie tajomníka k sektorovej rade

Popis položiek a ovládacích prvkov formulára:

Tajomník sektorovej rady

Rozbaľovací zoznam všetkých používateľov v role tajomník sektorovej rady. Vybraný používateľ bude priradený ako tajomník danej sektorovej rady.

Zástupca tajomníka sektorovej rady

Rozbaľovací zoznam všetkých používateľov v role zástupca tajomníka sektorovej rady. Vybraný používateľ bude priradený ako zástupca tajomníka danej sektorovej rady.

Uložiť

Tlačidlo k potvrdeniu operácie. Priradenie je potvrdené, formulár sa zavrie.

Storno

Tlačidlo k odmietnutiu operácie. Priradenie nie je potvrdené, formulár sa zavrie.