Moje úlohy

Top  Previous  Next

Na stránke je zobrazený zoznam úloh pridelených danému používateľovi.

Zoznam úloh je zobrazený formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím na záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 50 záznamoch delený do stránok.

Väčšina úloh je generovaná automaticky systémom. Každá taká úloha sa vzťahuje buď ku konkrétnemu templátu, konkrétnej karte kvalifikácie alebo konkrétnemu výkazu práce, prípadne (ak je používateľ v role tajomník sektorovej rady) k zoznamu výkazov práce členov danej sektorovej rady. Názov úloh funguje ako odkaz na príslušnú stránku.

Úlohy môže pre členov svojej sektorovej rady vytvárať aj tajomník.

ic_poznamka

Typy pridelených úloh sú závislé na role daného používateľa (napr. úloha typu Schválenie pracovného výkazu môže byť priradená iba používateľovi v role tajomník sektorovej rady).

4_MZ_Moje_ulohy

obr. Moje úlohy

V tabuľke je zobrazený zoznam doteraz nesplnených úloh, tzn. úloh v stave nový ic_point_cerveny alebo čiastočne splnený ic_point_oranzovy. Zoznam splnených úloh sa zobrazí po kliknutí na prepínacie tlačidlo Splnené úlohy.

 

Kliknutím na ikonu ic_editace Upraviť sa zobrazí formulár pre zmenu stavu úlohy. Súčasne je možné pripojiť textovú poznámku.

4_MZ_Moje_ulohy_formular

obr. Formulár Úprava úlohy

 

ic_poznamka

Povinné položky sú označené hviezdičkou ic_hvezdicka.

ic_tip

Nasledujúce typy úloh sa prevedú do stavu splnený automaticky v týchto situáciách:

Odoslanie pracovného výkazu: po odoslaní pracovného výkazu k schváleniu
Schválenie pracovného výkazu: po schválení pracovného výkazu
Naplnenie obsahu karty/Naplnenie obsahu templátu: po prevedení do stavu v pripomienkovom konaní
Spracovanie pripomienok ku karte/Spracovanie pripomienok k templátu: po prevedení do stavu ukončená/ukončený
Odoslanie karty na schválenie: po prevedení do stavu schválená sektorovou radou
Pripojenie posudku ku karte: po prevedení do stavu schválená s posudkom garanta
Pripomienkovanie obsahu templátu: po prevedení do stavu uzavreté pripomienkové konanie
Pripojenie posudku k templátu: po prevedení do stavu schválený s odporúčaním odborného garanta
Vloženie posudku NRVK ku karte: po prevedení do stavu uzavreté pripomienkové konanie
Hlasovanie NRVK: po odhlasovaní alebo po ukončení hlasovania