Karta kvalifikácie - Posudky

Top  Previous  Next

Posudky sa vzťahujú k celej karte. Rozbalenie alebo zbalenie tejto časti umožňuje rozbaľovacie tlačidlo Posudky umiestnené v spodnej časti karty.

V priebehu životného cyklu sa ku karte pripája:

Posudok odborného garanta ŠIOV - podrobný popis je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Životný cyklus karty kvalifikácie/Schválenie karty odborným garantom.
Vyjadrenie NRVK - podrobný popis je uvedený v kapitole Karta kvalifikácie/Životný cyklus karty kvalifikácie/Schválenie karty NRVK.

KK_Karta_kvalifikacie_Posudky

obr. Karta kvalifikácie - Posudky