Evidované dokumenty

Top  Previous  Next

ic_upozorneni

Položka Evidované dokumenty je dostupná len pre používateľov v role projektový manažér, tajomník sektorovej rady, projektový manažér ŠIOV a administrátor ŠIOV.

Na stránke je zobrazený zoznam všetkých dokumentov registrovaných v systéme. Zoznam je zobrazený  formou tabuľky a je možné filtrovať ho. Kliknutím sa záhlavie stĺpca je možné zoznam triediť. Zoznam je po 25 záznamoch delený do stránok.

5_Evidovane_dokumenty

obr. Evidované dokumenty