Základné princípy

Top  Previous  Next

Funkčnosť aplikácie je dostupná len pre registrovaných používateľov po ich prihlásení a líši sa v závislosti od roly, ktorá im bola v rámci projektu NSK priradená.

Používateľské roly a postup registrácie sú bližšie vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.