Požiadavky na HW a SW vybavenie

Top  Previous  Next

Aplikácia Aplikačný softvér je webová aplikácia prístupná používateľom prostredníctvom bežne používaného internetového prehliadača. HW a SW nároky na pracovné stanice koncových používateľov teda nie sú vôbec veľké.

 

Minimálne požiadavky na hardvér sú nasledujúce:

Procesor 1 GHz
1 GB RAM
HDD štandardnej kapacity a rýchlosti (aspoň 1 GB voľného miesta)
Monitor s rozlíšením minimálne 1024 x 768 pixelov

 

Odporúčané požiadavky na hardvér sú nasledujúce:

Procesor 2 GHz
2 GB RAM
HDD štandardnej kapacity a rýchlosti (aspoň 2 GB voľného miesta)
Monitor s rozlíšením minimálne 1440 x 900 pixelov

 

Podporované verzie operačného systému:

32-bitové: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
64-bitové: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

 

Obecne je možné používať taký operačný systém, ktorý umožňuje využívanie niektorého z týchto internetových prehliadačov:

Internet Explorer 9 a vyšší
Google Chrome
Mozilla Firefox 3 a vyšší
Opera
Safari

 

Pre chod aplikácie na pracovnej stanici používateľa je nutné, aby bol počítač pripojený do internetovej siete.