Úvodná stránka po prihlásení

Top  Previous  Next

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí stránka Moja zóna. Aplikácia je v režime, kedy ponúka plnú funkčnosť prislúchajúcu danému používateľovi.

ic_upozorneni

Funkčnosť aplikácie sa líši v závislosti na role, ktorá bola používateľovi v rámci projektu Tvorba NSK priradená. Prehľad používateľských rolí je uvedený v kapitole Základné princípy/Roly používateľov.

 

Pre navigáciu po stránkach aplikácie slúžia položky hlavnej a vedľajšej ponuky. Tie sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

 

ic_tip

Stránku je možné kedykoľvek znovu zobraziť výberom položky Moja zóna v hlavnej ponuke alebo kliknutím na logo či názov projektu v hlavičke stránky.

ic_poznamka

Popis stránky Moja zóna je uvedený v kapitole Hlavná ponuka - Moja zóna.