Úvodná stránka aplikácie

Top  Previous  Next

Úvodná stránka obsahuje základnú charakteristiku projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií.

Slúži predovšetkým na prihlásenie používateľa.

K dispozícii je ponuka Rýchle odkazy.

0_Uvodni_stranka_aplikace

obr. Úvodná stránka aplikácie